Ο διαβήτης αυξάνει το ρίσκο του αιφνίδιου θανάτου από καρδιά!